top of page
Innovasjon gjennom 100 år
– diabetesbehandling før og nå

15.00 - 15.05  Velkommen                                                                  v/ møteleder Trond Geir Jenssen, professor og

                                                                                                            overlege, OUS Rikshospitalet

15.05 - 15.20  Pecha kucha: viktige milepæler i                                 v/ Lars Krogvold, overlege, OUS Ullevål

                       diabeteshistoren

15.20 - 15.35  Pasientreisen i et historisk perspektiv                         v/ Sindre Børke, pasientrepresentant

15.35 - 15.50  Barnediabetesregisteret - hva har vi lært og               v/ Torild Skrivarhaug, professor og overlege, OUS

                       hva skal vi ta med oss videre?                                    Ullevål sykehus, leder av barnediabetesregisteret

                     

15.50 - 16.05  Fremskritt i behandlingen av diabetes                        v/ Kåre Birkeland, professor og overlege,

                       type-2, kan GLP-1 erstatte insulin?                             Universitetet i Oslo og OUS Aker

16.05 - 16.15  «Et blikk tilbake»                                                         v/ Kåre Birkeland og Kristian Hanssen,

                       Kåre Birkeland intervjuer Kristian Hanssen                 professor emeritus

 

16.15              Vel hjem v/ møteleder

bottom of page