top of page
Nasjonal konferanse for TryggEst 2024

Vold og overgrep mot risikoutsatte voksne med minoritetsbakgrunn

Bufdir_logo_horisontal_pos_RGB.png

Dag 1 - 22. mai

 

Konferansier: Asta Busingye Lydersen

09:00-09:45

Kaffe og registrering

09:45-10:50

 • Velkommen v/ Hege Nilsen, direktør Bufdir 

 • Even Aleksander Hagen, Kultur og likestillingsedepartementet   

 • Ellen Rønning-Arnesen, Helse- og omsorgsdepartementet   

 • Vold og overgrep mot voksne med minoritetsbakgrunn, Farrah Ghazanfar, Bufdir.  

 • Status TryggEst og casegeneratoren, Ida Erstad, avdelingsdirektør Bufdir og John Ingvard Kristiansen, Bufdir 

10:50-11:05 

Pause

11:05-12:10

 • Tilgang til likeverdig helsetjenester for minoriteter som har vært utsatt for vold og overgrep, Tony Sandset, forsker, Universitet i Oslo/Minotenk minoritetspolitisk tenketank  

 • Vold og overgrep mot eldre med innvandrerbakgrunn, Synnøve Økland Jahnsen, seniorforsker, FAFO   

 • Speilbildet av samfunnets utfordringer: Rasisme og homofobi i hjelpesystemet, Hanne Farideh Lyseth, generalsekretær for Skeiv Verden  

12:10-13:10

Lunsj

13:10-14:15

 • Samisk befolkning sine rettigheter i møte med offentlige tjenester, NASAK  

 • Vold og overgrep i samisk kontekst, Astrid M Eriksen, forsker, Senter for samisk helseforskning SSHF, UIT  

 • Minoriteter i møte med hjelpeapparatet, Winnie Nyheim, spesialpsykolog 

14:15-15:10

Panelsamtale Barrierer og muligheter for TryggEst 

 • Tony Sandset, Farrah Ghazanfar, Hanne Farideh, John Ingvard Kristiansen   

15:10-15:15

Avslutning for dagen

bottom of page