top of page
TryggEst-konferansen 2022
Sannheten om bestemor og ulven - vold, overgrep og forsømmelse mot sårbare voksne”
Bufdir_logo_horisontal_pos_RGB.png
20211102_kud_anette_trettebergstuen_012.jpg
hege-nillsen-bufdir-direktor.webp
dsc04704-(2).jpg
2zRjuhvg.jpeg
NRK01246.jpg
Patrick-Kermit.jpg
adi-cooper.jpg

 Åpning                                                                 ved kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen     

TryggEst i dag                                                     direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Hege Nilssen     

 

Partnerdrap i et forebyggingsperspektiv       Solveig Vatnar                                                                                                                                                                         

                                                                              Cand.psychol. UiO (1995), spesialist klinisk voksenpsykologi (2002) og PhD medisinsk

                                                                              fakultet UiO (2009). Forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og

                                                                              rettspsykiatri (SIFER), Oslo universitetssykehus og professor i psykologi, Høgskolen i Molde

                                                                              Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 1998, som forsker, veileder og terapeut. 

                                                                              Medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, NOU 2003: 31, Våpenlovutvalg,

                                                                              NOU 2011:19; Partnerdrapsutvalg. NOU 2020:17, og ledet arbeidet med å oversette

                                                                              SARA-V3 og B-SAFER. Nå Co-prosjektleder i forskningsprosjektet MANREPORT-IPV

 

 

Agnes - hvordan var det mulig?                      Tore Strømøy                                                            

                                                                                    Tore Strømøy er journalist i NRK og mest kjent for «Tore på sporet» og nå nylig

                                                                                    dokumentarserien «Gåten Agnes». Strømøy er også forfatter og foredragsholder.

                                                                                    Han har gjennom sin karriere laget mange dokumentarprogram der han ser på

                                                                                    hvordan vi behandler våre mest utsatte.

 

 

Agnes i 2022-                                                       Patrick Kermit

Lærer vi av de som sviktet før oss?                                                                                

                                                                               Patrick Kermit er professor i helsevitenskap og har bistilling som forsker I ved

                                                                               Mangfold og Inkludering. Han har arbeidet med samfunnsvitensakpelige og

                                                                               helsevitenskapelige forsknings- og utviklingsprosjekter siden 2005, og har

                                                                               omfattende prosjekterfaring med oppdragsgivere fra forvaltning og

                                                                               interesseorganisasjoner. Han har også ledet flere prosjekter. Fellesnevneren i

                                                                               prosjektene er velferds-, helse- og utdanningsfaglige spørsmål knyttet til spørsmål

                                                                               om inkludering og deltakelse i samfunnet.

 

 

What has safeguarding adults              

meant in England and what are

the key messages for TryggEst?                     Adi Cooper

                                                                               Dr Adi Cooper OBE (Order of the British Empire) is a Visiting Professor at the University of                                                                                          Bedfordshire. Independent Chair of two Safeguarding Adults Boards in London and the Care                                                                                  and Health Improvement Adviser for London and safeguarding adults lead for the Local

                                                                               Government Association and Association of Directors of Adults Social Services. She is

                                                                               a Non-Executive Director of Social Work England. She also works as a safeguarding

                                                                               consultant and has published books and articles on safeguarding adults. She is a

                                                                               qualified social worker and worked in Adult Social Care for over 30 years, including as

                                                                               Director of Adult Social Services, Housing and Health for nine years.

 

Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

bottom of page