TryggEst

TryggEst_logo_pos.png
Bufdir_logo_horisontal_pos_RGB.png

TryggEst-konferansen 2021.

 

Streamet konferanse for TryggEst 20 oktober. 

 

Konferansen finner sted på Quality 33 Økern, Oslo. Konferansen er fullbooket, men du kan følge den på nett!

 

Konferansen er fra 10.00-16.00.

 

Konferansen blir tegnspråklig tolket.

 

Program:

 

Åpning 10.00

Presentasjon av nettsiden noe har skjedd. Ved representanter fra rådgivningsgruppen i Bærum kommune

 

TryggEst som likestillingstiltak. Ved Fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Taran Knudstad

 

Status for TryggEst, hvor er vi, og hvor går vi. Ved seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, John-Ingvard Kristiansen

 

Vold mot eldre på sykehjem

            System error – Hva forskningen sier om vold, overgrep og forsømmelser på sykehjem.  Ved                                 førsteamanuensis Anja Botngård og førsteamanuensis Susan Haga. Begge NTNU.

 

            Forebygging av vold i den kommunale helsetjenesten. Ved seniorrådgiver i Helsedirektoratet Ingvild Konttorp              Haugen

            Stopp vold, overgrep og forsømmelse mot eldre. Ved eldreombud Bente Lund Jacobsen

Lunsj 12.15-13.00

Film. Kommunenes erfaringer med TryggEst.

 

Samarbeidspartnere for TryggEst

           

            Statens Barnehus. Ved Linn Fjelde Farstad. Seniorrådgiver, Agder politidistrikt, Barnehuset

           

            De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Ved Lill                     Marie Tollerud. Spesialrådgiver RVTS Øst

           

            Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Ved seniorrådgiver Liv Hilde Birkelund, Politidirektoratet

           

            Krisesentrene. Ved Wanja J. Sæther, daglig leder Krisesenteret i Salten.                       

           

            Konfliktrådene. Ved seniorrådgiver Hans Kristian Askheimer, Konfliktrådet i Tromsø

 

Nyttige erfaringer fra Trondheim kommune. Ved Gerd Ingrid Olsen: TryggEst-koordinator/voldskoordinator Trondheim kommune, Mari Stene: SARA-koordinator Trøndelag politidistrikt, Reidun Hobbesland, Tryggest-koordinator/sinnemestringsterapeut Trondheim kommune.

 

Hvorfor er det viktig med TryggEst og hvorfor velger Karasjok kommune å starte opp? Ved Lilja Skljarova Hansen, Familievoldskoordinator, Finnmark politidistrikt. Heidi M Boine Helsefaglig rådgiver i Karasjok kommune. 

 

Avslutning: 16.00